Fysica van Elementaire Deeltjes - Prof. Pierre van Baal

Inleiding in de elementaire deeltjes fysica: Van quarks tot kernen, verstrooiing van deeltjes, het standaard model, neutrino oscillaties, nucleosynthese in het vroege heelal, en meer.


werkvorm : hoorcollege (jaarlijks, variatieruimte Bachelor opleiding)
voorkennis : Speciale relativiteitstheorie, Klassieke mechanica 2, Electromagnetisme 2 en Quantummechanica 2.

literatuur :
Verplicht: "Particles and Nuclei: An Introduction to the Phyciscal Concepts", B. Povh, K. Rith, C. Scholz en F. Zetsche (5th edition, Springer, 2006, ISBN 978-3-540-36683-6; meer info). Zorg dat je het al bij aanvang van het college hebt!
Aanvullende tekst (pdf, 0.35Mb) met extra opgaven en gepland schema wordt op het college uitgedeeld.
Aanbevolen (voor meer theoretische achtergrond): "Introduction to Elementary Particles", D. Griffiths (Wiley, 2008, ISBN 978-3-527-40601-2).

rooster: najaar 2007, woensdag, 11h15-13h00, HL207
vragenuur: 18 februari 2008, 13h45, HL207
Tentamen / hertentamen: 20 februari 2008, 14-17h / 24 april 2008, 10-13h, HL226 (zie ook de opgaven).
(Het is een open boek tentamen, waarbij het boek, aanvullend tekst en het "dictaat" ingekeken mag worden.
Ook het boek "Introduction to Elementary Particles" van Griffiths mag je er bij hebben.)

Resultaten tentamen.

Course description in English


Dit is wat we volgen voor het college. De sheets staan hier.
Uit het boek behandelen we deel I (3.4, 6.2 en 6.3 slaan we over) en de Appendix. Van deel II behandelen we alleen 19.3, 19.4 en 19.5. Hier is een overzicht (pdf, 0.34Mb) van de te behandelen stof met de aanbevolen problems uit het boek. Daarnaast bevat dit overzicht de aanvullende teksten die op het college worden behandeld met bijbehorende extra opgaven. De link naar het in het overzicht genoemde artikel van Bohr en Wheeler is hier te vinden. Nuttig zijn ook de aantekeningen (pdf, 0.1Mb) gemaakt door Gerrit Verboom (met dank) aangaande de berekening van de oppervlakte energie voor de ellipsoide (verg.(3.17) uit het boek). Raadpleeg deze pagina voor de


meest recente informatie over het college.
Dit zijn de opgaven die op het werkcollege behandeld worden.
Het Sinterklaasgedicht van 5 december 2007 staat hier (dank voor de letter!)


Nuttige links


Physics of Elementary Particles

Introduction to elementary particle physics: From quarks to nuclei, scattering of particles, the standaard model, neutrino oscillations, nucleosynthesis in the early universe, and more.

Prerequisite : Special relativity, Classical mechanics 2, Electromagnetism 2 and Quantummechanics 2.

Books:
Required: "Particles and Nuclei: An Introduction to the Phyciscal Concepts", B. Povh, K. Rith, C. Scholz and F. Zetsche (5th edition Springer, 2006, ISBN 978-3-540-36683-6; more info). Make sure you have it when the course starts!
Recommended (for more theoretical background): "Introduction to Elementary Particles", D. Griffiths (Wiley, 2008, ISBN 978-3-527-40601-2).

schedule: fall 2007

Page last updated 8 April 2008. Webpage first created August 2003.