Johan van der Linden, 1935-2011

Johan van der Linden

Johan van der Linden werd in 1935 geboren in Vlaardingen, waar hij in 1952 aan het Groen van Prinsterer Lyceum het diploma HBS B haalde. Daarna begon zijn studie natuurkunde aan de Leidse universiteit. Na de afronding daarvan werd hij in 1958 aangesteld als wetenschappelijk medewerker bij de theoretische natuurkunde. In 1966 promoveerde hij bij Peter Mazur op een proefschrift met titel On the Foundations of Classical Statistical Physics. Een interessant proefschrift gewijd aan een belangrijk fundamenteel onderwerp; het kreeg ook internationaal aandacht. In aansluiting hierop publiceerde hij, alleen of samen met Mazur, nog een aantal artikelen over dit onderwerp. Later ging zijn belangstelling vooral uit naar de klassieke mathematische fysica waarover hij gedurende vele jaren college gaf. In 1997 ging hij met pensioen.

Johan was een wat teruggetrokken, zwijgzame maar zeer vriendelijke persoon, af en toe onverwacht geestig. Ook was hij uitermate behulpzaam. Het kon gebeuren dat een collega of student hem op zijn kamer iets over natuurkunde of wiskunde kwam vragen. Dan dook hij in een kast waarin een grote stapel aantekeningen lag en vond dan een vel papier waarop, in een helder en precies handschrift, een volledig antwoord stond. Dit laatste tekent ook zijn grote wetenschappelijke eruditie. Johan was ook iemand met een brede algemene belangstelling. Hij was zeer muzikaal en speelde uitstekend piano.